Misja

Inwestowanie kapitału w nowe technologie w celu osiągnięcia maksymalnego zwrotu z inwestycji.

Cel

Wzrost wartości spółki poprzez dywersyfikację ryzyka i strategiczne doradztwo.

Nasze wartości

Wiedza, doświadczenie, profesjonalizm, wiarygodność.

Ścieżka do lepszej przyszłości Twojej firmy!

MASZ POMYSŁ?

INNOWACJE, NOWE TECHNOLOGIE, CIEKAWE PROJEKTY

BRAKUJE CI FINANSOWANIA?

DOKAPITALIZOWANIE W RAMACH MNIEJSZOŚCIOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE

WSPARCIE PRZY REALIZACJI

BIEŻĄCE DORADZTWO WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ, MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO FINANSOWANIA

WSPÓLNY SUKCES

WYJŚCIE Z INWESTYCJI, ODKUP UDZIAŁÓW, NEWCONNECT